Andra engelska inbördeskriget
Del av engelska inbördeskriget

Karta som visar platsen för slaget vid Preston (1648).
Ägde rum februari 1648 – 30 januari 1649
Plats England och Wales
Resultat Kung Karl I avrättas,
Interregnum i de brittiska öarna.
Stridande
Rojalister Parlamentariker
Befälhavare och ledare
Hertig av Hamilton
Earl av Norwich
Lord Capel
Oliver Cromwell
Thomas Fairfax
Thomas Horton

Andra engelska inbördeskriget (1648-1649) var det andra av tre krig som kallas engelska inbördeskriget som avser den rad av väpnade konflikter och politiska intriger som ägde rum mellan parlamentariker och rojalister från 1642 fram till 1652 och som även inkluderade det första engelska inbördeskriget (1642-1646) och det tredje engelska inbördeskriget (1649-1651).