Anders W. Mårtensson

svensk arkeolog

Jan Anders Wilhelm Mårtensson, född 27 november 1931 i Ystad, är en svensk arkeolog och museiman.

Anders W. Mårtensson år 2013.

Efter studentexamen 1953 blev Mårtensson filosofie kandidat 1959 och filosofie licentiat vid Lunds universitet 1964. Han var amanuens och antikvarie vid Kulturen i Lund 1957–68, stadsantikvarie i Lund 1968–82 och chef för Kulturen 1982–93.

Mårtensson har författat skrifter och artiklar i arkeologi och kulturhistoria, var medredaktör för Kulturens årsbok 1970–72 och från 1983, redaktör för Acta archaeologica Lundensia 1968–83 och årsboken Gamla Lund 1972–83.

Anders W. Mårtensson har även skrivit flera böcker om Lunds medeltida historia, bland annat Kring katedralen i Lund (2012), Lunds undre värld. Utgrävningar 1890-1939 (2016) och Lunds undre värld. Utgrävningar 1940-1969 (2018).

KällorRedigera