Öppna huvudmenyn

BiografiRedigera

Han studerade 1963-65 vid Stockholms universitet, 1965–74 vid Uppsala universitet och senare vid Pontificia Università di San Tommaso (Angelicum) i Rom. Till hans 65-årsdag 2008 utkom den över 700 sidor omfångsrika festskriften Förbistringar och förklaringar.[2]

Piltz disputerade i latin vid Uppsala universitet 1974, blev docent där 1976, vid Lunds universitet 1981 och professor i ämnet där 2000–2008. Hans specialitet är latinsk textkritik och medeltida teologi, filosofi och idéhistoria. Han bedriver forskning på latinets ordbildningshistoria och de vetenskapliga terminologiernas uppkomst. Han blev hedersdoktor vid teologiska faktulteten, Uppsala universitet, 2003.

Piltz bok Medeltidens lärda värld (Stockholm: Carmina, 1978, flera senare upplagor) om studier och undervisning vid medeltida universitet och skolor blev ett standardverk i kurserna i idéhistoria, historia och filosofi vid flera svenska lärosäten. Boken blev en internationell succé och översattes till engelska och tyska.

Piltz har publicerat en rad böcker i religiösa och teologiska frågor, och han har i egenskap av präst och kulturdebattör varit en ofta anlitad röst i filosofiska, idéhistoriska och teologiska frågor i dagspress, tidskrifter, radio och tv.

Piltz utgår från personalistisk filosofi och kristen humanistisk tradition. Som exempel kan nämnas Mellan ängel och best: människans värdighet och gåta i europeisk tradition; Det gråtande djuret: människans mångtydighet i europeisk tradition, Se ansiktet: tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium och Adam, var är du? Om människans hemkomst till sig själv. I sina krönikor i Göteborgs-Posten och Dagen utgår han från tesen om människans värdighet som skapad varelse, att såväl tro som rationalitet måste underställas förnuftets prövning och att det inte finns någon faktisk motsättning mellan tro och vetande.

Som biskopsvikarie var han huvudansvarig för den nya katolska psalmboken Cecilia. Katolsk gudstjänstbok samt för den senaste upplagan av Missale, altarmässboken för det katolska stiftet (båda utkom 2013) och ledde det fortlöpande projektet att framställa den romerska ritens liturgiska böcker, reformerade genom beslut av Andra Vatikankonciliet (1963), i svensk språkdräkt. Tillsammans med Anders Ekenberg var han redaktör för tidegärdsboken i fyra band Timmarnas liturgi (2020), den svenska versionen av den latinska förlagan Liturgia horarum.

FamiljRedigera

Piltz är son till kyrkoherden i Svenska kyrkan Constantin Piltz och teol. lic., fil. mag. Signe Piltz, senare lektor i Luleå, samt bror till konsthistorikern Elisabeth Piltz.

Bibliografi (urval)Redigera

 • 1978 - Medeltidens lärda värld
 • 1991 - Mellan ängel och best: människans värdighet och gåta i europeisk tradition
 • 1992 - "Kristen etik och västerländsk humanism" i Skola för bildning. SOU 1992:94
 • 1993 - Katolsk tro. Kort katolsk katekes: repetition av den kristna trons grunder
 • 1995 - Som regnet och snön: ett kyrkoår
 • 1997 - Spåren i djupet: om det gudomliga ordets makt
 • 1998 - Det gråtande djuret: människans mångtydighet i europeisk tradition
 • 1999 - Se ansiktet: tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium
 • 2000 - Honung ur klippan: från bibeltext till själaspis
 • 2002 - En liten vägledning till att läsa Bibeln
 • 2002 - Morgonens nåd och nattens trofasthet: 201 andakter med bibliska meditationer
 • 2003 - Om Jesus Kristus: tio teser
 • 2005 - Tidsbilder: sextionio anteckningar
 • 2009 - Adam, var är du? Om människans hemkomst till sig själv
 • 2012 - Den signade dag. Den nordiska dagvisans ursprungsfunktion. Texter, analyser, hypoteser
 • 2013 - Som regnet och snön. Ett kyrkoår
 • 2014 - "Böner om huslig lycka i nordisk medeltid", i P. Stobæus (red.), Gutagåtor. Historiska problem och tolkningar, 21-45
 • 2014 - Tidebok. 114 marginalanteckningar
 • 2016 - "Örat tar över. Trons avmaterialisering på 1500-talet", i F. Heiding & M. Nyman (red.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv, 45-92
 • 2017 - "The Classical Heritage in Protestant and Catholic Propaganda. The Example of Laurentius Boierus", i The Classical Tradition in the Baltic Region (Spudasmata, 171), 117-138
 • 2017 - "Jonas Columbus självbiografiska elegier", i Humanitas. Festskrift till Arne Jönsson, 511-541
 • 2018 - "Philosophy and Theology", i Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies
 • 2019 - "Birgitta and the Bible", i M. H. Oen (ed.), A Companion to Birgitta of Sweden and her Legacy in the Later Middle Ages

Priser och utmärkelserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Sveriges befolkning 1990: Piltz, Anders Edvard Gottlieb
 2. ^ [a b] Beskow Per, Borgehammar Stephan, Jönsson Arne latinist, red (2008). Förbistringar och förklaringar: festskrift till Anders Piltz. Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Libris länk. ISBN 978-91-87976-29-2 

Externa länkarRedigera