Embouchure, anblåsning eller ansats är det sätt på vilket en spelare av blåsinstrument sätter instrumentet till munnen och använder ansiktsmuskler och läppar för att få ljud, kontrollera tonhöjd, ljudklang, etc på ett både för ljud och muskulatur optimalt sätt. Teknikerna som används kan variera mellan olika grupper av musikintrument (som träblåsinstrument och bleckblåsinstrument), men också mellan olika musikinstrument från samma grupp eller, för samma instrument, mellan olika skolor och traditioner.

En trumpetare formar munnen.