Analytics är en disciplin inom datavetenskap och informationssystem för att upptäcka mönster is stora datamängder. Det drar således erfarenhet och tillämpar kunskap inom statistik och operationsanalys för att kvantifiera prestanda. Analytics förespråkar i regel datavisualisering för att kommunicera sina insikter.