Internationella fackföreningsfederationen

(Omdirigerad från Amsterdaminternationalen)

Internationella fackföreningsfederationen (engelska: International Federation of Trade Unions (IFTU) ; tyska: Internationaler Gewerkschaftsbund (IGB)), även känd som Amsterdaminternationalen, var en huvudorganisation för samarbete mellan fackföreningsrörelsen i olika länder. Den grundades formellt 1903 efter att de första stegen tagits vid två konferenser 1901 och 1902. Dess sekretariat låg i Berlin och hade till uppgift att förmedla information och att i begränsad omfattning bilägga tvister mellan de anslutna förbunden. Politisk målsättning saknades.

Under första världskriget splittrades och försvagades IFTU. Efter fredsslutet sökte man 1919 på en konferens i Bern att åstadkomma en reorganisation. Så blev fallet vid nästföljande konferens i Amsterdam under juli-augusti 1919 och organisationen blev nu även känd under namnet Amsterdaminternationalen efter konferensorten. Sekretariatet låg först i Amsterdam, men flyttades 1931 till Berlin. Efter det nazistiska maktövertagandet 1933 blev en ny flyttning, denna gång till Paris nädvändig. Slutligen hamnade huvudkontoret, efter den tyska ockupationen av Frankrike 1940 i London.

IFTU samarbetade med Socialistiska arbetarinternationalen och vilade helt på socialdemokratisk grund. Organisationen stod i skarp motsättning till den kommunistiska Röda fackföreningsinternationalen. De anslutna huvudorganisationerna var i huvudsak från Europa. American Federation of Labor (AFL) var med vid starten, men lämnade i början av 1920-talet. I slutet av 1930-talet anslöt sig dock flera utomeuropeiska organisationer, vilket i medlemstal kompenserade för bortfallet av de tyska och österrikiska fackföreningsrörelserna. Organisationens betydelse minskade under det andra världskriget och den upplöstes 1945 sedan Fackliga världsfederationen (FVF), (engelska: World Federation of Trade Unions (WFTU) hade bildats.

ReferenserRedigera

  • Arbetarrörelsen : en uppslagsbok. När-Var-Hur-serien, 99-0106773-1. Stockholm: Forum. 1978. sid. 253-255. Libris 7254418. ISBN 9137068024