Öppna huvudmenyn
Amager Strandpark

Amager Strandpark är en relativt centralt belägen stor sandstrand i Köpenhamn vid Öresund. Det har länge funnits en strandremsa på ön Amagers östkust, men före anläggningen av Strandparken var detta inte mycket att skryta om. Men 2005 invigdes den nya strandparken med tillhörande sandstrand i form av en konstgjord ö avgränsad från själva Amager via en upp till 400 meter bred inre "lagun". Själva sandstranden är ljus och finkornig och har bara pumpats till sin nuvarande plats kortare sträckor. Förut långgrunda områden har omfördelats till en över 4 km lång och omkring 250 meter bred strand. Dess sydligaste del är gräsbevuxen. Amager strandpark har bl.a. fått epitetet "Köpenhamns riviera" i tidningen Sydsvenskan.[1]

Amager Strandpark täcker Amagers östkust mellan industrierna vid Prøvestenshavnen i norr och ned till Kastrups gamla försvarsfort med tillhörande vallgravar och grönområden, "Femøren" och "Tiøren", i söder. Hela anläggningen ligger dock inom Köpenhamns kommun. Idén till nybyggnationen kommer från de under 1960- och 1970- talen uppförda strandparkerna med tillhörande marinor i norra delen av Köge bukt. Strandparkerna i Köge bukt byggdes i sin tur bland annat för att förebygga översvämningar och bidrog till att popularisera boendet längs den då planerade S-tåglinjen (Køge Bugt-banen) längs bukten. I den norra (tångsamlande) delen av bukten krävdes extraordinära åtgärder och resultatet med "dubbla kustlinjer" blev en succé som även fått betydelse för fågellivet.

När Amager Standpark byggdes var huvudsyftet mer att ge Köpenhamns kommun en fin strand, men det har även tillkommit viss ny bebyggelse. Stranden kan nås via de tre Metrostationerna Øresund, Amager Strand och Femøren samt bussar.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera