En altarpredikstol är en predikstol som är infälld i väggen vid altaret eller där predikstolen sätts över altaret. Det förekommer också att man ovanför altarpredikstolen i sin tur placerar en piporgel, som till exempel i Røros kyrka i Norge.

Altarpredikstol i Salems kyrka, Södermanland
Altarpredikstol i Ventlinge kyrka, Öland
Altarpredikstol i Ås kyrka, Öland
Altarpredikstol i Urshults kyrka

Altarpredikstolar redigera

Litteratur och källor redigera

  • Ragnhild Boström "Öländska altarpredikstolar". Från romanik till nygotik. Studier i kyrklig konst och arkitektur tillgänade Evald Gustafsson. Stockholm 1992
  • Göran Alm "Altarpredikstolar eller predikstolsaltaren". Kyrkobyggnader 1760-1860 del 1, (Sveriges kyrkor, volym 210) s. 140.
  • Våra kyrkor, 734 sidor, Klarkullens förlag, Västervik, 1990, ISBN 91-971561-0-8
  • Nationalencyklopedin, multimedia 2000 plus