Alumbrados (spanska, latin Illuminati), "de upplysta", en mystisk sekt i Spanien, vilken uppkom under 1500-talets tidigare hälft. Deras ideal var ett hjärtats inre bedjande, försänkande i det heliga, vilket drevs ända till extas. För de fullkomliga fanns ingen synd, och intet yttre kyrkoväsen var för dem behövligt. Sekten, som förföljdes med inkvisitionens hela renlärighetsnit, spreds även till södra Frankrike. I nära samband med alombrados åskådning stod Miguel de Molinos mystisk-kvietistiska läror.