Allmän bild är inom heraldiken en term för alla de sköldemärken som inte är häroldsbilder. Eftersom häroldsbilder utgör geometriska indelningar av sköldytan, är allmänna bilder således alla bilder av andra föremål som förekommer i vapen. Hit hör djur, växter, verktyg och allt upptänkligt annat.

Exempel på allmän bilderRedigera