Alkovåld kallas det våld som utförs av alkoholpåverkade gärningsmän eller gärningskvinnor och som troligen inte hänt om personen varit nykter.
Alkovåld kan vara många olika typer av våld som allt från en örfil till grov misshandel, eller kvinno/mansmisshandel, barnmisshandel och våldtäkt. I dag anser man att cirka 85% av misshandelsfallen beror på alkohol, och ungefär 80% av våldtäktsfallen är en direkt konsekvens av alkoholkonsumtion.