Alkohollinjen

svensk hjälplinje för alkoholmissbruk

Alkohollinjen är en svensk hjälplinje[förtydliga] som drivs av enheten Hälsofrämjande hälso- och sjukvård vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Stockholm. Linjen erbjuder stöd och behandling för personer med okontrollerad alkoholkonsumtion. Målgruppen för Alkohollinjen är personer i farozonen för att utveckla ett alkoholberoende, men som ännu inte har utvecklat ett mer allvarligt missbruk eller beroende av alkohol. Linjen kan också agera vägvisare till behandlingsmetoder för människor som redan utvecklat ett missbruk. Bland rådgivarna finns allmänläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, psykologer, hälsopedagoger och folkhälsovetare. Alkohollinjen finansieras med medel både från Stockholms läns landsting och från AlkoholkommitténSocialdepartementet.

Alkohollinjen startades den 22 januari 2007[1] och utvecklades i samarbete mellan två enheter inom dåvarande Centrum för folkhälsa, Alkohol- och drogprevention (där verksamheten drevs) och Tobaksprevention som då drev Sluta-röka-linjen. Samarbete sker även med Beroendecentrum Stockholm.

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ ”Alkohollinjen”. Mälardalens högskola (pdf). 30 maj 2012. sid. 18. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:531459/FULLTEXT01.pdf. Läst 11 september 2017. 

Externa länkarRedigera