Dryckeskultur betecknar ett mönster för hur alkoholhaltiga drycker intas bland befolkningen.

Traditionella alkoholdrycker i Europa: blått för spritdrycker, gult för öl, och rött för vin.

SverigeRedigera

Den traditionella svenska dryckeskulturen har varit närmast total avhållning de flesta av veckans dagar, följt av ett mycket högt intag öl och brännvin under en enda kväll i samband med social samvaro. I södra Europa dricker man ofta motsvarande mängd alkohol som måltidsdryck fördelat över veckans alla dagar, vanligen i form av vin som ibland är utspätt med vatten. På liknande sätt varierar dryckeskulturen mellan olika samhällsklasser. I Sverige har man sett en tendens under 1990-talet och framåt att dryckeskulturen närmar sig den sydeuropeiska. [1]

KällorRedigera