Alibi (latin "på (något) annat ställe"), vistelse på annan plats än brottsplatsen vid tidpunkten för ett brott. Detta skall kunna styrkas av vittne eller genom annan bevisning. I vidare bemärkelse, utanför juridiken, har alibi fått betydelsen av ett ursäktande för en viss handling. Påvisar oskuld tills motsatsen är bevisad.