Alfred Vestlund är namnet på en fiktiv svensk poet och varuhusexpedit i den likaledes fiktiva svenska staden Grönköping, känd från den satiriska tidskriften Grönköpings Veckoblad. Som poet framträder Vestlund under "den så gott som fullständiga anonymitetens namnförkortning"[1] med signaturen A:lfr-d V:stl-nd. Hans dikter har först stått att läsa i Grönköpings Veckoblad. De har sedan utgivits i årskrönikor från Grönköping för att slutligen komma med i antologier och egna diktsamlingar.

Alfred Vestlund introducerades som medarbetare i Grönköpings Veckoblad vid omläggningen från bilaga till Söndags-Nisse till självständig tidning 1916. Bakom det versskrivande handelsbiträdet stod journalisten Oscar Rydqvist (1893–1965), som under de kommande åren skulle bli Veckobladets huvudförfattare. Rollfiguren hade han i viss grad baserat på sig själv. Han var son till en speceri- och diversehandlare i Sundsvall och framträdde själv samma år under eget namn som diktare. Såsom för flera andra av Rydqvists grönköpingsgestalter hade han tagit namnet från en person i levande livet, i detta fall en studiekamrat från gymnasiet i Sundsvall och från studentåren i Uppsala.[2]

När Rydqvist slutade skriva för Grönköpings Veckoblad övertogs signaturen 1925 av Nils Hasselskog, som enligt Martin Kylhammar och Göran B. Nilsson förvandlade "Alfred Vestlund, Oscar Rydqvists menlöse och ointressanta lyriker, till A:lfr-d V:stl-nd, en usel poet av högsta klass"[3]. Det är genom diktsamlingen Guldregn från 1935, som Hasselskog har nått speciell berömmelse. "Han är en mycket stor 'minor classic'," skriver Göran Hägg.[4]

Under några år omkring 1950 publicerade Gunnar Ekelöf dikter i Grönköpings veckoblad under Vestlunds signatur. Dessa har identifierats och utgivits med kommentarer av Daniel Möller. Serien avslutades med "Epilog av A:lfr-d V:stl-nd" i diktsamlingen Strountes 1955.[5] Ekelöfs Grönköpingsdikter utgör till form och innehåll satirisk kritik av sin samtids modernistiska poesi.

Efter Hasselskogs död 1936 har utom Ekelöf ett flertal andra personer publicerat dikter under A:lfr-d V:stl-nds signatur men utan att få speciell uppmärksamhet.

Bibliografi Redigera

 • Guldregn : poesi av A:lfr-d V:stl-nd / med inledande studium av Nils Hasselskog. Wahlström och Widstrand, 1935, 1948, 1963, 1965. Upplagor från 1948 och senare med teckningar av Birger Lundquist.
 • Ur Grönköpings krönika / med nya dikter av A:fr-d V:stl-nd. Av Erik Brandt. Bonnier, 1939.
 • Transpirationer och annan vers från Grönköping : antologi med inledning av Seth Bremberg. Wahlström och Widstrand, 1958.
 • Vad rätt du tänkt fast det var fel : med Nils Hasselskog i Grönköping, utgiven av Nils N:son Hasselskog. Wezäta, 1969.
 • Sånger till min harpa : täml. nya dikter / av A:lfr-d V:stl-nd. Legenda, 1986.
 • Grönköpingsdikter av Nils Hasselskog, sammanställda av Göran B. Nilsson och Martin Kylhammar, illustrationer av Lasse Sandberg. Prisma 1987.
 • Staden i mitt hjärta : poesi och transpiranto från Grönköping / A:lfr-d V:stl-nd och Ludvig Hagwald. Lind & Co., 2010.
 • Dikter i Grönköpings veckoblad av Gunnar Ekelöf, utgivna med en inledning och kommentarer av Daniel Möller. Stockholm: Gunnar Ekelöf-sällskapet, 2016.

Referenser Redigera

 1. ^ Nils Hasselskog i inledningen till Guldregn.
 2. ^ Kerstin Wikberg: Samhällets skrattspegel. Studier i Grönköpings Veckoblad. Stockholm: Norstedts, 1978, s. 115
 3. ^ Nils Hasselskog: Det klassiska Grönköping. Företal av Martin Kylhammar och Göran B Nilsson. Stockholm: Fischer & Co., 1997, s. 11.
 4. ^ Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien, Wahlström och Widstrand, 1996, s. 540.
 5. ^ Gunnar Ekelöf, Dikter. Månpocket, 1989, s. 274