Alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning

Wikimedia-listartikel

Detta är en alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning.

Denna lista är ännu inte fullständig. Hittills har tagits med brott enligt 3-22 kap. brottsbalken och brott enligt skattebrottslagen (1971:69). Listan kommer således att kompletteras med tiden.


Beträffande försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott och beträffande allmänna grunder för ansvarsfrihet finns särskilda artiklar, likaså om olika brottspåföljder.


ARedigera

BRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

GRedigera

HRedigera

IRedigera

KRedigera

LRedigera

MRedigera

NRedigera

ORedigera

PRedigera

RRedigera

SRedigera

TRedigera

URedigera

VRedigera

ÅRedigera

ÖRedigera