Alfa-laktalbumin

Genen från arten Homo sapiens

Alfa-laktalbumin eller α-laktalbumin är ett protein som förekommer i mjölk. I komjölk är det ett viktigt vassleprotein och i primater bidrar ämnet till att mjölksocker bildas i bröstkörtlarna i samband med amning.[1]

Alfa-laktalbumin som medel mot cancerRedigera

Alfa-laktalbumin har tilldragit sig intresse som medel mot cancer.

Vid Lunds universitetssjukhus drivs forskningsprojektet HAMLET (Human alpha-lactalbumin Made lethal to Tumor cells) under ledning av professor Catharina Svanborg. HAMLET betecknar en annan veckningsform av alfa-laktalbumin än den vanligen förekommande (som proteinet då får genom att binda en kalciumjon), som stabiliserats av fettsyran oleinsyra.[1] Denna form av proteinet upptäcktes på 1990-talet vid försök där forskare i Lund under ledning av Svanborg letade efter naturliga antibiotika i modersmjölk. Vid försöken dog celler från cancertumörer. Till skillnad från behandling med strålning och cellgift dödas tumörcellerna selektivt, utan att omkringliggande frisk vävnad skadas.[2] Den första artikeln om bröstmjölkens effekt på cancerceller publicerades i augusti 1995, och klinisk forskning inleddes i början av 2000-talet. De första försöken på människa utföll väl, vilket ledde till planer på att expandera dem till andra cancerformer.[3]

KällorRedigera