Albert Bandura (f.1925 i Mundare, Kanada) är en socialpsykolog som är känd för sitt arbete med social inlärning, social kognitiv teori och begreppet självförmåga. Självförmåga innefattar individens tilltro till sin egen förmåga. Han tog examen vid University of British Columbia och fick sin master 1951 och blev filosofie doktor 1952 vid University of Iowa.

Fotografi på Albert Bandura från 2005