Alaskaströmmen är en tämligen varm havsström som avviker från Aleutianströmmen nordväst längs Alaskas Stillahavskust och vidare avböjande mot väster. En del av Alaskaströmmen går in i Berings hav vid Aleuterna. Dess temperatur är 4 grader Celsius och långvariga dimmor bildas där under större delen av året vid mötet med kallare vatten från Norra ishavet. Salthalten är 32,6 promille och medelhastigheten 28 cm/s.