Akademie der Wissenschaften der DDR

forskningsinstitution i Östtyskland

Akademie der Wissenschaften der DDR, fram till 1972 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, var den mest betydelsefulla forskningsinstitutionen i Östtyskland. Den grundades 1946 av den sovjetiska militäradministrationen i Tyskland, som efterföljare till Preussiska vetenskapsakademin som grundats av Gottfried Wilhelm Leibniz 1700. Organisationen firade därför 250-årsjubileet 1950. Under 1980-talet hade man 200 medlemmar och hade 59 institutioner med 22 000 anställda.

EfterföljareRedigera

Från delstatens sida ansågs efter Tysklands återförening inte akademin lämplig att fungera som gemensam institution för det återförenade Berlin. Akademin lades därför ned och ersattes av den nygrundade Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 1993. En större grupp av medlemmar från DDR-epoken bildade då Leibniz-Sozietät som en alternativ organisation, vilken till skillnad från den Berlin-Brandenburgska akademin är en förening som inte erhåller statsbidrag.