Aggregerad efterfrågan (AD) är den totala efterfrågan på produkter och tjänster i ett land som mäts genom BNP:[1]

  • C = Konsumtionsvaruefterfrågan
  • I = Investeringsefterfrågan
  • G = Efterfrågan på offentliga varor och tjänster
  • X = Exportvaruefterfrågan
  • IM = Importefterfrågan
  • (X - IM) = NX = Nettoexport

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Fregert, Klas och Jonung, Lars (2003). Makroekonomi: Teori, politik & institutioner. Lund: Studentlitteratur.