"The Banjo Lesson" av Henry Ossawa Tanner 1893

Afroamerikansk musik är samlingsbenämningen för ett antal musikgenrer, utvecklade i Nord- och Sydamerika, som härrör från de afrikanska slavarnas och deras ättlingars musik, bl.a jazz, blues, gospel, reggae, samba och bossa nova. På svenska musikhögskolor är afroamerikansk musik en särskild utbildningsinriktning som omfattar detta breda spektrum av genrer. Även modern pop- och rockmusik räknas ofta dit, vilket innebär att "afro" och "klassiskt" blivit ett motsatspar inom den högre musikutbildningen.