Aerodynamiskt centrum är punkten där momentet är oberoende av anfallsvinkeln. För en vingprofil ligger den vid 25% av kordan, för hastigheter under ljudhastigheten, respektive 50%, för hastigheter över ljudhastigheten.