Adobe GoLive var ett webbsideredigerarprogram av Adobe Systems. Sedan april år 2008 sker ingen fortsatt utveckling av programmet, Adobe har valt att lägga resurserna på utveckling av programmet Dreamweaver.