The Admiralty (Amiralitetet) var en statlig myndighet i England och senare Storbritannien som fram till 1964 ansvarade för Royal Navy. Från början enbart styrd av en person styrdes det från 1700-talet av en grupp, Lords Commissioners of the Admiralty. 1964 överfördes funktionerna till Storbritanniens försvarsministerium.

Flagga för Lord High Admiral.

Titeln Lord High Admiral finns idag kvar som beteckning för den högsta befälhavaren, idag Drottning Elizabeth II, i kraft av befattningen som högste befälhavare över alla väpnade styrkor. Den som har det yrkesmässiga ansvaret för dess ledning är förste sjölorden. Denne ingår i ett amiralitetskollegium vars ordförande är Storbritanniens försvarsminister (Secretary of State for Defence).

Se ävenRedigera