Accuracy International är en brittisk vapentillverkare som har varit verksamt sedan 1978. Mest känt är företaget för de olika varianterna av deras prickskyttegevär Accuracy International L96. Företaget har idag kunder i många av världens polisiära och militära förband. Svenska försvaret är en kund. Försvarsmakten använder en anpassad variant av L96, med svenskbeteckning Psg 90.