Accent

Wikimedia-förgreningssida

Accent kan avse:

SpråkRedigera

  • Accent – en person talar ett andraspråk med avvikande språkljud, språkrytm och intonation, se brytning (språk)
  • Accenttecken – en liten streckmarkering som används i skrift
  • Ordaccent – en fonetisk term som avser hur ord betonas
  • Tonaccent – en fonetisk term som avser grundtonskontur

ÖvrigtRedigera