Abandonering innebär att en konkursförvaltare fattar beslut att viss gäldenären tillhörig egendom inte ska ingå i konkursboet.

Ordet abandonering betyder närmast "övergivande" och innebär att egendomen återlämnas till gäldenären.

  • Konkursförvaltare hade rätt att återkalla beslut om abandonering,[1]

NoterRedigera

  1. ^ lagen.nu