ATC-kod J05: Virushämmande medel för systemiskt bruk

ATC-kod J05: Virushämmande medel för systemiskt bruk är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
J Infektionssjukdomar
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk
J02 Antimykotika för systemiskt bruk
J04 Medel mot mykobakterier
J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk
J06 Immunsera och immunglobuliner
J07 Vacciner

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

J05A Virushämmande medel för systemiskt bruk, direktverkande redigera

J05AA Tiosemikarbazoner redigera

J05AA01 Metisazon

J05AB Nukleosider och nukleotider, exkl omvänd transkriptas-hämmare redigera

J05AB01 Aciklovir
J05AB02 Idoxuridin
J05AB03 Vidarabin
J05AB04 Ribavirin
J05AB06 Ganciklovir
J05AB09 Famciklovir
J05AB11 Valaciclovir
J05AB12 Cidofovir
J05AB13 Penciclovir
J05AB14 Valganciklovir
J05AB15 Brivudin
J05AB54 Ribavirin, kombinationer

J05AC Cykliska aminer redigera

J05AC02 Rimantadin
J05AC03 Tromantadin

J05AD Fosfonsyraderivat redigera

J05AD01 Foskarnet
J05AD02 Fosfonet

J05AE Proteashämmare redigera

J05AE01 Sakvinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE05 Amprenavir
J05AE06 Lopinavir
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavir
J05AE09 Tipranavir
J05AE10 Darunavir

J05AF Nukleosider och nukleotider, omvänd transkriptas-hämmare redigera

J05AF01 Zidovudin
J05AF02 Didanosin
J05AF03 Zalcitabin
J05AF04 Stavudin
J05AF05 Lamivudin
J05AF06 Abacavir
J05AF07 Tenofovir disoproxil
J05AF08 Adefovir dipivoxil
J05AF09 Emtricitabin
J05AF10 Entecavir
J05AF11 Telvibudin
J05AF30 Kombinationer

J05AG Icke-nukleosid omvänd transkriptas-hämmare redigera

J05AG01 Nevirapin
J05AG02 Delavirdin
J05AG03 Efavirenz

J05AH Neuramidashämmare redigera

J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir

J05AR Antivirala medel för behandling av HIV, kombinationer redigera

J05AR01 Zidovudin och lamivudin
J05AR02 Lamivudin och abacavir
J05AR03 Tenofovir, disoproxil och emtricitabin
J05AR04 Zidovudin, lamivudin och abacavir
J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz

J05AX Övriga virushämmande medel för systemiskt bruk redigera

J05AX01 Moroxydin
J05AX02 Lysozym
J05AX05 Inosin pranobex
J05AX06 Plekonaril
J05AX07 Enfuvirtid
J05AX08 Raltegravir
J05AX09 Maravirok

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.

Externa länkar redigera

Engelska redigera

Svenska redigera