AROS Research Operating System

operativsystem

Amiga Research Operating System (AROS) är ett fritt operativsystem inspirerat av AmigaOS och körs på x86- och PowerPC-datorer.

Externa länkar redigera

AmigaOS
Officiella versioner: 1.0/1.1/1.2/1.3 | 1.4 | 2.0, 2.05, 2.1 | 3.0, 3.1 | AmigaOS 3.5/3.9 | AmigaOS 4
Amigaliknande OS: AROS | MorphOS