AMPL, "A Mathematical Programming Language", är ett matematiskt modelleringsspråk för att ställa upp LP- och ILP-problem utvecklat vid Bell Labs. Språket är ganska likt den matematiska notation som används för optimeringsproblem och är därmed ganska enkelt att använda. För att lösa problemet anropas externa komplexa lösare för att få ett resultat.

ExempelRedigera

LP-problemet att maximera

 

under bivillkoren

 
 
 

och   kan i AMPL skrivas som (# markerar kommentarer):

#Variabeldefinition:
var x{1 .. 3} >= 0;

#Målfunktionsdefinition:
maximize z: 5*x[1] + 6*x[2] + 2*x[3];

#Bivillkor:
subject to biv1: 3*x[1] + 2*x[2] +   x[3] <= 45;
subject to biv2: 2*x[1] +   x[2] + 2*x[3] <= 30;
subject to biv3: 3*x[1] - 3*x[2] + 4*x[3] <= 45;