Airborne Early Warning

(Omdirigerad från AEW)
Uppslagsordet ”AEW” leder hit. För företaget om fribrottning, se All Elite Wrestling.

AEW, Airborne Early Warning är en typ av flygburen spaningsradar. För en typ av mer utvecklade AEW-system används ibland beteckningen AEW&C - Airborne Early Warning and Control.

Saab 340 AEW&C-plan (Svenska flygvapnet)

Se även redigera