AB Vägförbättringar var ett anläggningsföretag som 1976 fusionerades med AB Armerad Betong till ABV. Verksamheten ingår idag i NCC.

År 1917 startade bergsingenjören Johan Bonthron och civilingenjören Paul Wretlind företaget Bonthron & Wretlind. Företaget bedrev handel med järn, stål, byggnadsmaterial samt maskiner. Verksamheten upphörde år 1922. År 1918[1] var samma män några av grundarna till det nya företaget AB Vägförbättringar. Wretlind blev företagets förste VD.

I slutet av 1960-talet fick AB Vägförbättringar ekonomiska problem, och 1971 blev bolaget dotterbolag till AB Armerad Betong. 1976 fusionerades AB Vägförbättringar med AB Armerad Betong – därmed skapades byggkoncernen Armerad Betong Vägförbättringar AB (ABV). ABV fusionerades i sin tur med Johnsonägda JCC 1988, vilket resulterade i att NCC bildades.

Referenser

redigera
  1. ^ Lilla Uppslagsboken, Förlagshuset Norden 1966, Andra upplagan