A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Mærsk Møllers Fond til almene Formaal

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, ofta benämnd Almenfonden, är en dansk allmännyttig stiftelse.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal stiftades av Arnold Peter Møller 1953 med syfte att låsa verksamheten i A.P. Møller-Maerskkoncernen i fortsatt danskt ägarskap. Den är direkt och genom sitt helägda holdingbolag majoritetsägare i A.P. Møller-Mærsk A/S huvudägare i denna koncern. Fondens förmögenhet är inte känd, men enbart denna aktiepost var 2006 värd över 90 miljarder danska kronor.[1]

Almenfondens styrelseordförande var Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller till sin död i april 2012, och vice ordförande var dottern Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Fonden heläger det 2013 grundade holdingbolaget A.P. Møller Holding A/S.

Fonden har som ändamål att stödja:

  • Dansk kultur i Sønderjylland (norr och söder om gränsen mellan Danmark och Tyskland)
  • Samarbete och kulturella samprojekt mellan Danmark och de andra skandinaviska länderna
  • Danskt sjöfolks utbildning, kyrkor och sjömanshem
  • Dansk sjöfart och industri
  • Vetenskapliga ändamål, framför allt medicinsk vetenskap
  • Andra välgörenhetsändamål

Donationer i urvalRedigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  • Denna artikel bygger på artikeln A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på danskspråkiga Wikipedia

NoterRedigera