42nd Street är en stor gata som går i väst-östlig riktning en bit söder om Central ParkManhattan i New York. Gatan korsar Broadway mitt i New Yorks teaterdistrikt och byggnader som Chrysler Building, New York Public Library och Grand Central Terminal. Längst österut på 42nd Street ligger FN:s högkvarter.

42nd Street, New York City. Chrysler Building syns som den vita höga byggnaden till höger.