42. stridsflygdivisionen

en f.d. stridsflygdivision inom svenska flygvapnet

42. jaktflygdivisionen även känd som David Blå var en stridsflygdivision inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1936–2004. Divisionen var baserad på Frösö flygplats väster om Östersund.[1]

42. stridsflygdivisionen
(David Blå)
Information
Officiellt namn42. stridsflygdivisionen
Datum1936–2004 [a]
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypStridsflygdivision
RollStridsflyg [b]
Del avJämtlands flygflottilj
StorlekFlygdivision
HögkvarterFrösö flygplats
FörläggningsortÖstersund
SmeknamnDavid Blå
Befälhavare
DivisionschefFredrik Bergman [c]
Tjänstetecken
Sköldemärken
Flygplan
BombflygplanB 4, B 5B/C, B 17A/B/C
JaktflygplanJ 26, J 28B/C, J 29E/F,
J 32B, J 35D2, JA 37
EnhetsflygplanJAS 39A

Historik

redigera

David Blå var 2. divisionen vid Jämtlands flygflottilj (F 4), eller 42. stridsflygdivisionen inom Flygvapnet, och bildades 1936. Divisionen bildades som en "lätt bombflygdivision", men kom 1947 att omorganiseras och ombeväpnades till en jaktflygdivision.

Divisionen var först vid Jämtlands flygflottilj med att träda in i den så kallade jetåldern. Vilket skedde 1952 i samband med ombeväpningen till J 28B Vampire. År 1955 kom sedan ombeväpningen till J 29E Tunnan och hösten 1966 till J 32B Lansen. Den 16 februari 1970 påbörjades omskolning till J 35D Draken, under ledning av kapten Olle Lindström.[2] Sommaren 1983 upphörde divisionen med att flyga med Draken. Detta på grund av kommande omskolning till JA 37 Viggen. Den tekniska personalen vid divisionens baskompani omskolades först. Vilket strandsatte divisionen under ett halvår, och flygförarna fick istället flyga med Sk 50 och Sk 60.[3]

Den 27 september 2004 påbörjade divisionen med sin omskolning och ombeväpning till JAS 39A. I samband med omskolningen till JAS kom divisionen att benämnas 42. stridsflygdivisionen. Den 31 december 2004 avvecklades divisionen, från och med 1 januari 2005 övergick divisionen tillsammans med flottiljen till en avvecklingsorganisation fram till dess att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006.[4] Divisionen var den enda av flottiljens två divisioner som omskolades till JAS 39-systemet. Dock upplöstes divisionen efter att den var helt omskolad till JAS 39-systemet. Divisionens flygplan kom istället att överföras till Norrbottens flygflottilj, där de från 2006 kom att utgöra huvudsystem för 211. stridsflygdivisionen. Divisionens sista chef, Fredrik Bergman, var åren 2011–2015 flottiljchef för Norrbottens flygflottilj (F 21).

Materiel vid förbandet

redigera

Bombflygplan

Jaktflygplan

Förbandschefer

redigera

Divisionschefer vid 42. jaktflygdivisionen (David Blå) åren 1936–2005.

Anropssignal, beteckning och förläggningsort

redigera
Anropssignal
David Blå 1936 2005-??-??
Beteckningar
42. lätta bombflygdivisionen 1936-??-?? 1947-??-??
42. jaktflygdivisionen 1947-??-?? 2004-09-26
42. stridsflygdivisionen 2004-09-27 2004-12-31
Avvecklingsorganisation 2005-01-01 2005-??-??
Förläggningsorter och baser
Frösö flygplats (F) 1936-??-?? 2005-??-??

Se även

redigera

Referenser

redigera

Anmärkningar

redigera
  1. ^ Divisionen verkade under 2005 som en avvecklingsorganisation.
  2. ^ Åren 1936–1947 var flygdivisionen organiserad som en bombflygdivision, åren 1947–2004 som en jaktflygdivision, åren 2004–2005 som en stridsflygdivision.
  3. ^ Fredrik Bergman blev divisionens sista chef.
  1. ^ Braunstein (2005), s. 55-58
  2. ^ Jämtlands flygflottilj (1996), s. 175
  3. ^ Jämtlands flygflottilj (1996), s. 191
  4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:43”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forsvarsmaktens-grundorganisation_GS0343/html. Läst 2 september 2018. 

Tryckta källor

redigera

Externa länkar

redigera