1926 Slavery Convention

internationellt traktat initierat av Nationernas förbund

1926 Slavery Convention (Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery) är ett internationellt traktat initierat av Nationernas förbund, signerat 25 september 1926.[1]

Traktatet följde på Brussels Conference Act of 1890, som hade riktat sig mot slavhandeln från Afrika. Denna kompletterades av Convention of Saint-Germain-en-Laye 1919, som syftade till att totalförbjuda alla former av slaveri och all slavhandel på land och till sjöss. 1926 Slavery Convention följde på denna och dess syfte var att bekräfta och fullfölja totalförbudet mot alla former av slaveri och slavhandel.

Traktatet riktade sig vid denna tid främst mot den då pågående slavhandeln på Arabiska halvön, och utgjorde incitament för britterna att slutgiltigt säkerställa att inga former av slaveri längre förekom någonstans i det brittiska imperiet eller de brittiska protektoraten.

1926 Slavery Convention gäller fortfarande. Dess principer fick ytterligare stöd då slaveri förklarades som ett brott mot de mänskliga rättigheterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 1948, och kompletterades i Supplementary Convention on the Abolition of Slavery 1956.

Källor Redigera

  1. ^ Jean Allain (Hrsg.): The Legal Understanding of Slavery, From the Historical to the Contemporary, Oxford University Press, 2012, ISBN 978-0199-66046-9