16:e tillägget till USA:s konstitution

Det 16:e tillägget till den amerikanska konstitutionen är det tillägg som tillåter Kongressen i USA att utfästa en federal inkomstskatt. Tillägget har sedan dess tillkomst den 3 februari 1913, i samband med Federal Reserve Act, blivit häftigt kritiserat. Texten lyder som följer:

The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration.
– Det 16:e tillägget

Vissa skattevägrare hävdar att tillägget aldrig ratificerades korrekt och använder det påståendet som argument för att slippa betala.