1,1-Dimetylhydrazin (UDMH) är en kemisk förening av kol, kväve och väte.

1,1-Dimetylhydrazin
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn1,1-Dimetylhydrazin
Övriga namnAsymmetrisk metylhydrazin, UDMH
Kemisk formel(CH3)2N2H2
Molmassa60,0983 g/mol
UtseendeFärglös eller gulaktig vätska
CAS-nummer57-14-7
SMILESNN(C)C
Egenskaper
Densitet0,78 g/cm³
Löslighet (vatten)blandbar
Smältpunkt-57 °C
Kokpunkt63 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

3
4
1
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Egenskaper

redigera

Dimetylhydrazin är en giftig och brandfarlig vätska. Den absorberar syre, koldioxid och vattenånga om den kommer i kontakt med luft, vilket ger blandningen en gul färgton.

Framställning

redigera

1,1-Dimetylhydrazin kan framställas genom en katalytisk reaktion mellan dimetylamin ([CH3]2NH) och ammoniak (NH3).

 

Användning

redigera

Dimetylhydrazin reagerar hypergoliskt med kvävetetroxid vilket gör det mycket lämpligt som tvåkomponents raketbränsle, ofta tillsammans med monometylhydrazin.

Se även

redigera