.416 Rigby (10,6 × 74 mm) är den kanske mest kända kalibern för storviltsjakt, företrädesvis i Afrika och för farligt vilt såsom lejon. Lanserades 1911.

.416 Rigby

PrestandaRedigera

(Prestanda varierar med olika laddningar, kulvikter, pipor mm och anges därför ungefärligt)

Utgångshastighet: 740 m/s

Anslagsenergi efter 100 meter: 5 000 Joule