Østfoldbanen (tidigare Smaalensbanen) är en norsk järnvägslinje från Oslo, genom Follo till svenska gränsen vid Kornsjø i Viken fylke. Linjen används idag av bland andra Vy med lokaltåg SpikkestadOsloMoss, regiontåg Oslo–Halden och tåg till Göteborg i Sverige. Østfoldbanen delar sig mellan Ski och Sarpsborg i en västlig och en östlig linje. Den västliga linjen via Moss och Fredrikstad har högre standard och mer trafik och räknas därför som huvudlinje[1]. På svensk sida ansluter Norge/Vänerbanan. Den östra linjen har lokal persontrafik mellan Oslo och Rakkestad, med stopp i bland annat Askim.

Østfoldbanen
Østfoldbanen at Ljan.jpeg
Østfoldbanen vid Ljan sydost om Oslo på 1880-talet.
Allmänt
PlatsNorge
SträckaKornsjøOslo
Organisation
Invigd1879[1]
ÄgareNorska staten
Infrastruktur­förvaltareBane NOR
TrafikoperatörVy
CargoNet
Green Cargo
Tekniska fakta
Längd169[1] kilometer
Antal spårenkelspår med mötesspår
förutom dubbelspår Haug–Rygge 6 km
Sandbukta–Oslo 58 km
Spårvidd1 435[1] millimeter (normalspår)
ATCja
Fjärrblockeringja
Högsta hastighet160[1] km/h
Elektrifierad1936-1940[1]
Om inget annat anges i linjekartan nedan så är det möjligt att mötas på samtliga stationer
Linjekarta
 v  r 
Station on track
174 Oslo S
Unknown BSicon "ABZgl"
173 Förbindelse till Hovedbanen
Enter and exit tunnel
Bekkelagstunneln (ca 580 m lång)
Stop on track
170 Bekkelaget
Stop on track
168 Nordstrand
Stop on track
167 Ljan
Stop on track
165 Hauketo
Stop on track
164 Holmlia
Stop on track
163 Rosenholm
Stop on track
161 Kolbotn
Stop on track
160 Solbråtan
Stop on track
158 Myrvoll
Stop on track
157 Greverud
Stop on track
156 Oppegård
Stop on track
154 Vevelstad
Stop on track
153 Langhus
Station on track
150 Ski
Stop on track
143 Ås
Stop on track
135 Vestby
Stop on track
129 Hølen
Enter and exit short tunnel
Stavengåsen tunnel, Hølendalen bru (sammanlagt ca 1,4 km)
Stop on track
125 Sonsveien
Stop on track
121 Kambo
Enter and exit tunnel
Mølleåsen (1,7 km lång)
Station on track
115 Moss
Unknown BSicon "PSL"
110 DillingMötesspår
Stop on track
106 Rygge
Stop on track
98 Råde
Unknown BSicon "PSL"
89 OnsøyMötesspår
Station on track
81 Fredrikstad
Unknown BSicon "PSL"
77 LislebyMötesspår
Unknown BSicon "PSL"
74 RolvsøyMötesspår
Unknown BSicon "PSL"
68 SandesundMötesspår
Stop on track
65 Sarpsborg
Unknown BSicon "eHST"
57 Hafslund
Unknown BSicon "ABZgl"
Mot Rakkestad
Unknown BSicon "eHST"
49 Skjeberg
Unknown BSicon "eHST"
42 Ingedal
Unknown BSicon "eHST"
39 Berg
Station on track
33 Halden
Unknown BSicon "PSL"
19 AspedammenMötesspår
Unknown BSicon "eHST"
0 Kornsjø
Restricted border on track
Gräns mellan Norge och Sverige
Straight track
Norge/Vänerbanan
Ås järnvägsstation, Ås

Linjen är dubbelspårig mellan Oslo och Moss samt en mindre sträcka strax söder om Moss. Resten av sträckan till svenska gränsen är enkelspårig med mötesspår. Även Østre linje är enkelspårig.

HistoriaRedigera

År 1873 beslutade Stortinget att bygga Smaalensbanen som den i början kallades. Den blev klar 1879. År 1882 var östra linjen via Rakkestad klar. I början eller mitten av 1900-talet byggdes sträckan Oslo-Ski om till dubbelspår. 1996 blev västra linjen förbättrat med rakt nytt dubbeltspår med cirka 32 km från Ski till nära Moss och cirka 10 km i Rygge och Råde kommuner. Dessa sträckor har högst hastighet på banan, med 160 km/h.

PlanerRedigera

Sträckan Oslo–Ski blir enligt planerna fyrspårig år 2022 via bygget av en snabbana, Follobanen[2][3] , med en längd på 22 kilometer inkluderat Norges längsta tågtunnel på 19,5 kilometer.[4] Byggstarten skedde i juni 2014[5] och beräknas vara klart i december 2022.[6] Den ska ge ökad kapacitet, minska risken för förseningar samt halvera restiden för direktresor mellan Oslo och Ski från 22 minuter (Østfoldbanen) till 11 minuter (Follobanen).

Det finns också planer på att göra sträckan Moss–Halden dubbelspårig vid ett senare tillfälle. I en utredning från 2012 föreslogs[7] en ombyggnad i befintlig sträckning Ski–Moss–Fredrikstad–Sarpsborg–Halden som då skulle få en restid på 1 timme och 8 minuter mellan Oslo och Halden (jämfört med 1:45 år 2012),[källa behövs] till en kostnad på 18,7 miljarder NOK. Från Halden till gränsen (33 kilometer) planeras inget större, trots att det finns en mycket brant backe som begränsar godstågens vikt mycket, vilket bidraget till att större delen av godstrafiken över gränsen flyttat till lastbil, vilket skapat behov av en kostsam motorväg och ny tullstation som trots det är för liten.[8]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d e f] Store norske leksikon - Østfoldbanen
  2. ^ http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Oslo-S---Ski/Dette-er-Oslo-Ski/
  3. ^ ”R2022 ØSTFOLD” (på norska). https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/494d7d59d0db445d9f93dffa0614f70a/sluttrapport-r2022-ostfold---ver.1.0.pdf. Läst 4 oktober 2020. 
  4. ^ ”Statsbudsjettet 2016: Full fart i utbygging og planlegging av nye jernbaneprosjekter” (på norska). Regjeringen,no. 7 oktober 2015. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/full-fart-i-utbygging-og-planlegging-av-nye-jernbaneprosjekter/id2457199/. Läst 4 oktober 2020. 
  5. ^ ”Follobanen – Nordens lengste jernbanetunnel: Samferdselsministeren fyrte av første salve” (på norska). https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Follobanen--Nordens-lengste-jernbanetunnel-Samferdselsministeren-fyrte-av-forste-salve/id764206. Läst 4 oktober 2020. 
  6. ^ ”Follobanen: Norges största infrastrukturprojekt närmar sig slutfasen”. https://www.jarnvagsnyheter.se/20200602/10392/follobanen-norges-storsta-infrastrukturprojekt-narmar-sig-slutfasen. Läst 4 oktober 2020. 
  7. ^ InterCity kan planlegges og bygges på ti år
  8. ^ Långa lastbilsköer över Svinesund: ”Det är förfärligt”