Övervakare

funktion inom frivården

Övervakare är personer som kontrollerar att klienter i frivården följer de villkor som gäller för frivården. Övervakarens uppdrag är också att stödja, vägleda och uppmuntra klienten till att inte återfalla i brott.

Övervakaren är rapporteringsskyldig till frivården om huruvida klienten uppfyller villkoren för övervakningen.

Biträdande övervakare i Sverige är ett frivilliguppdrag och kräver ingen särskild utbildning.[1]

KällorRedigera