Tribus

en grupp som står mellan underfamilj och släkte i den biologiska systematiken
(Omdirigerad från Övertribus)
För Romarrikets folkstammar, se Tribus (Rom).

Tribus (latin: Tribus, "folkstam"), förkortad Trib. är en taxonomisk nivå mellan familj och släkte enligt: Familj (familia), underfamilj (subfamilia), tribus (tribus), undertribus (subtribus), släkte (genus).

Inom botaniken, mykologin och fykologin regleras "tribus" av ICN.[1] Ändelsen för ett tribusnamn är "-eae", för undertribusnamn "-inae".[2]

Inom zoologin regleras "tribus" av ICZN.[3] Innan beteckningen infördes i koden har den även använts för att beteckna en nivå mellan klass och ordning eller mellan ordning och familj.[4] Ändelsen för ett tribusnamn är "-ini", för undertribusnamn "-ina".[5]

Inom bakteriologin regleras "tribus" av International Code of Nomenclature of Prokaryotes.[6] Ändelsen för ett tribusnamn är "-eae", för undertribusnamn "-inae".[7]

ReferenserRedigera

  1. ^ Artikel 4 i ICN.
  2. ^ Artikel 19.3 i ICN.
  3. ^ Artikel 35 i ICZN.
  4. ^ Se sid. 214-218 i Alain Dubois, 2006, Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher-ranked zoological taxa in the International Code of Zoological Nomenclature. 2. The proposed Rules and their rationale, Zoosystema 28:1, sid. 165-258.
  5. ^ Artikel 29.2 i ICZN.
  6. ^ International Code of Nomenclature of Prokaryotes, 2008 Revision, kapitel 2, regel 5b.
  7. ^ Kapitel 3, regel 9.