Överstyrelsen för pressärendena

Överstyrelsen för pressärendena i Finland tillsattes 1865 och indrogs 1917 i samband med tryckfrihetens fullständiga genomförande.

Se ävenRedigera


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Öfverstyrelsen för pressärendena, 1904–1926.