Frånlandsvind, tidigare även benämnd överlandsvind, är en vind som blåser från land ut mot havet. Ett exempel på frånlandsvind är landbris. Vid höglänta kustavsnitt kan dessa frånlandsvindar (fallvindar, katabatiska vindar, williwaw) på grund av stor fallhöjd nå så stor hastighet att de blir besvärliga för fartyg och båtar, som ligger nära kusten.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Öfverlandsvind, 1904–1926.