Överkalibrig ammunition (överkalibrerad ammunition) är sådan ammunition vars största diameter är större än eldröret som den skjuts från.

En Stielgranate 41 laddad över mynningen på en 3,7 cm Pak 36.

Ammunitionen har antingen ett skaft med mindre diameter, vilket sticks in i eldröret, eller ett ihåligt skaft vilket träs över mynningen.

Överkalibrig ammunition laddas alltid framifrån och huvuddelen av projektilen sticker ut framför mynningen.

Exempel på vapen som använder överkalibrig ammunition:

Många vapen kan använda överkalibrig ammunition:

  • till Ak 4 finns gevärsrökgranat 1.
  • till Grg m/48 utvecklades överkalibrig ammunition för att erhålla större pansargenomslag.