Ett överhus är den första kammaren i en lagstiftande församling som tillämpar ett tvåkammarsystem. Den första kammaren åtföljs av en andra kammare, vilken även kan benämnas underhus. Vid sidan av överhus eller första kammare är även senat en vanlig benämning.

Sigillet för USA:s senat, överhus i USA:s kongress.

Överhuset delar den lagstiftande makten med underhuset. Eftersom underhuset ofta har inflytande över frågor som tillsättning av regeringschef i parlamentariska system, beskattning och ekonomi uppfattas det ibland som mäktigare än överhuset. Överhuset kan dock ha större inflytande över exempelvis konstitutionella frågor och internationella relationer.

Exempel på överhusRedigera

Historiska överhusRedigera

Institutioner som liknar överhusRedigera

Exempel på institutioner som deltar i lagstiftningsprocesser utan att utgöra en del av den lagstiftande församlingen:

Se ävenRedigera