En överhettare är en anordning där man i en ångpanna leder mättad ånga tillbaka mot värmekällan för att ytterligare höja temperaturen hos ångan. Vid upphettning över mättnadstemperaturen (vilken bestäms av det aktuella trycket), kallas ångan för överhettad ånga.

Överhettare i ett ånglok

Genom att öka temperaturen hos ånga över mättnadstemperaturen kan verkningsgraden i en ångprocess ökas och mer mekaniskt arbete kan utföras för en given mängd tillförd bränsle (kol, olja, ved).