Österrikes friluftsmuseum Stübing

museum i Österrike

Österrikes friluftsmuseum Stübing i den österrikiska delstaten Steiermark ca 17 km norr om Graz ger en representativ överblick över lantlig byggnads- och boendekultur i olika österrikiska landsdelar. Nästan 100 byggnader från alla delstater har flyttats till museet med lösöre, husgeråd och allt annat tillhörande.

Friluftsmuseet intar en yta på 60 hektar i en dalgång och dess norra sluttning. Liksom Österrike sträcker sig dalgången från öst till väst. Vid ingången i öster möter besökaren de vasstäckta byggnaderna från Österrikes östligaste delstat Burgenland och följer sedan dalgången upp tills han slutligen kommer till alphyddan från Österrikes västligaste delstat Vorarlberg. På vägen finns gårdar från alla delstater, men även kvarnar, kolarkojor, en gammal skola, en kapell och mycket annat.