Österbottniska nationen, latinskt namn Natio Ostrobothniensis, var namnet på en äldre studentnation vid Uppsala universitet.

Österbottniska nationen
Latinskt namnNatio Ostrobothniensis
Tidigaste kända årtal1656


Studentnationer vid
Uppsala universitet


Stockholms · Uplands · Gästrike-Hälsinge · Östgöta · Västgöta · Södermanlands-Nerikes · Västmanlands-Dala · Smålands · Göteborgs · Kalmar · Värmlands · Norrlands · Gotlands Kuratorskonventet

Historia redigera

Nationen bildades cirka 1656. Vid denna tid räknades Österbotten som ett norrländskt landskap och dess studenter grupperades tillsammans med västerbottningar, ångermanlänningar och medelpadingar. Vid sidan av den österbottniska nationen fanns tidvis även en finsk nation som grupperades tillsammans med den liviska och germanska nationen. 1673 bröt sig studenter från södra Finland, aboenses, ur den österbottniska nationen och bildade den kortlivade Sörfinne nation. Ca år 1781 uppgick den Österbottniska nationen i den Finska nationen.

Inspektorer redigera

Mellan åren 1663 och 1667 delade österbottningar, västerbottningar, ångermanlänningar och medelpadingar på tre inspektorer.

Källor redigera

  • Red: Gunnar Blix m.fl., Norlandica VII, Festskrift till Nationens 150-årsjubileum den 7 maj 1977, Uppsala, (1977)
  • Red: Jonas L:son Samzelius m.fl., Upsalastudenten genom tiderna, En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne, Uppsala (1950)